Vous êtes ici

DONNÉES D’INTÉRÊT

Information

DONNÉES D’INTÉRÊT

Faits intéressants

URGENCES ET SÉCURITÉ

Ambulances - TSC 973 65 10 00
Pompiers- Tremp 973 65 08 80
Police - Tremp 973 65 88 00
Urgences Sanitaires  061
Urgences  112

 

SERVICES

AGBS 973 65 86 00
ALSA - Information Bus
902 42 22 42
Amèdics Cabinet Médical 973 65 03 60
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà  973 65 13 37
CAP  973 65 01 10
Consell Comarcal del Pallars Jussà  973 65 01 87
Poste 973 65 03 09
Delegació Govern Alt Pirineu i Aran  973 65 33 10
Agents Rurals P.Jussà 973 65 47 16
Ferrocarrils de la Generalitat  93 205 15 15
IDAPA  973 65 46 41
Institut Geològic de Catalunya  973 65 08 30
Servei Català de la Salut  973 65 46 17
Guàrdia Civil  973 65 03 53
Hôpital Pallars  973 65 22 55
Jurés 973 65 33 70
Repsol Butano – Depenja
901 12 12 12

 

SANTÉ

Hospital del Pallars  973 65 22 55
CAP - Tremp 973 65 01 10
CAP - Pobla de Segur 973 68 13 23
Creu Roja 973 65 29 54
Farmàcia Artigues 973 65 01 38
Farmàcia Martínez 973 65 00 32
Amèdics Consultori Mèdic 973 65 03 60