Esteu aquí

La Cova de les Llenes

Patrimoni Cultural

Patrimoni Arqueològic

La Cova de les Llenes

Vista aèria de l’entrada de la cova de les Llenes

Advertència important

Qualsevol intervenció no autoritzada en aquest espai arqueològic està penada per la llei.

Context històric

La cova de Les Llenes es troba situada al terme d’Erinyà, municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà), concretament al costat oest del congost anomenat Congost d’Erinyà, aproximadament a uns set kilòmetres al nord de La Pobla de Segur.

La cova de les Llenes és una cavitat ja coneguda pel seu potencial arqueològic. Es tracta d’una jaciment excavat als anys 50 pel professor J. Maluquer de Motes en el marc de la secció de Prehistòria del Instituto de Estudios Pirenaicos. Durant dues campanyes, l’equip del professor Maluquer de Motes va realitzar una cala a uns sis metres de l’entrada. Els resultats dels estudis realitzats situaven la cova de Les Llenes en una etapa molt avançada de la cultura pirinenca, és a dir, en un moment tardà de l’Edat del Bronze. Aquesta campanya proporcionà l’única descripció que existeix de la seqüència estratigràfica de la cova, la qual parla de l’existència d’un estrat basal format per materials plistocens on hi apareixen restes d’ós de les cavernes. Aquesta descripció va fer que la cova fos visitada per l’actual equip d’investigació i que, després d’una campanya preventiva l’any 2013, es decidís l’inici de les excavacions arqueològiques a la cavitat.

L’estratigrafia actual mostra uns estrats superiors d’origen antròpic (nivells 1 a 6) amb elevat contingut en cendres i carbons relacionats amb activitats pre-industrials de cremació de data indeterminada. Per sota, el nivell 7 format per lutites de color marró que presenta una barreja de materials plistocens i elements ceràmics neolítics i del bronze. El nivell 8 és el primer que apareix intacte i on es recuperen abundants restes de fauna així com indústria lítica pertanyent al Paleolític mig inicial. La indústria lítica del nivell 8 està realitzada principalment en quarsita i corniana. Les ascles són els elements dominants, que juntament amb els pocs nuclis recuperats mostren seqüències de reducció tant Levallois com discoide, tecnologia típica dels grups neandertals. La fauna està composta per grans carnívors com l’ós de les cavernes (Ursus spelaeus), o la hiena (Crocuta sp.), i herbívors com els tars (Hemitragus sp.), cavalls (Equus ferus), cérvols (Cervus elaphus) o rinoceronts (Stephanorinus sp.).

La relació entre la indústria lítica i la fauna està determinada per la presència de marques de tall així com per fractures antropogèniques.

Visita guiada a la Cova de les Llenes

Des de fa diversos anys es va fer necessari el tancament de la cavitat amb la finalitat de protegir el jaciment i evitar possibles actes d’espoli. En l’actualitat la cova de les Llenes només és visitable mitjançant visites guiades.

Per realitzar visites guiades contactar amb l’equip d’investigació de la cavitat, a través del seu facebook: Facebook.com/caminstritons o mitjançant el seu correu electrònic: caminstritons@gmail.com

Itinerari de la visita guiada

La boca de la cova s’obre al capdamunt del penya-segat, a uns 100 metres en relació al riu. L’accés fins a la cova s’inicia en l’anomenat “Pont del Congost”, havent de caminar uns vint minuts camp a través fins a l’alçada de la boca, i superant dues petites vies ferrades.

• Accessibilitat en vehicle: Durant les visites guiades els vehicles es deixaran al pàrquing del Pont del Congost. Per arribar fins a aquest punt, des de La Pobla de Segur anem per la carretera N-260 direcció el Pont de Suert. Abans d’arribar al túnel d’Erinyà, en el PK 314,07 veurem una cruïlla a la dreta de la carretera, que està senyalitzada amb dos senyals: una primera de color blanc que anuncia “Erinyà 1,5” i en un segon pla trobem l’altre de mida més petita i de color marró, que anuncia “Congost d’Erinyà”. Agafem aquesta bifurcació i seguim per dit camí. Al cap de 100 metres ens trobarem un altre encreuament. En aquest cas escollim el camí de l’esquerra i continuem 380 metres fins arribar al Pont del Congost d’Erinyà, on podrem estacionar el vehicle.

Igualment tant la ubicació exacta així com informacions relacionades seran enviades als visitants personalment, un cop es posin en contacte amb l’equip de la cova de les Llenes.

• Informació d'interès: Es recomana portar roba i calçat tècnic així com aigua, i en època d’estiu especialment protegir-se del sol. Cal respectar tant la naturalesa, evitant tirar deixalles, així com el propi jaciment, no alterant de cap forma el conjunt de la cavitat.

Documents relacionats

Per més informació consultar la web: www.covadelesllenes.com.

Galeria d'imatges 
Visites guiades a la cova de les Llenes  -  Foto: Maite Arilla
Sala Gran - Foto: Maite Arilla
Bifaç neandertal - Foto: Maite Arilla
Indústria lítica. a-b) bifaç; c) nucli; d) unifacial; e) ascla - Foto: Maite Arilla
Ullal d’ós de les cavernes (Ursus spelaeus) - Foto: Maite Arilla
Molar decidu de rinoceront (Stephanorinus sp.) - Foto: Maite Arilla