Esteu aquí

Cova dels Muricecs

Patrimoni Cultural

Patrimoni Arqueològic

Cova dels Muricecs

Advertència important

Qualsevol intervenció no autoritzada en aquest espai arqueològic està penada per la llei.

Context històric

La cova dels Muricecs es troba situada al municipi de Llimiana (Pallars Jussà), concretament a la banda est del Congost de Terradets. Aquest congost, travessat pel riu Noguera Pallaresa, separa en dos parts la serra del Montsec; a la banda est s’ubica el Montsec de Rúbies i a la banda oest el Montsec d’Ares.

Aquesta cavitat a part de constituir un jaciment arqueològic, també és l’hàbitat d’una important colònia de muricecs (ratpenats), que en determinades èpoques de l’any utilitzen l’indret com a lloc de cria i hibernació. Per aquest motiu s’anomena cova dels Muricecs.

A nivell arqueològic aquesta cavitat presenta una llarga seqüència ocupacional que s’emmarca en diferents períodes de la prehistòria. A partir de diverses intervencions i estudis arqueològics realitzats durant la segona meitat del segle XX, per una banda, pel professor Joan Maluquer de Motes i un grup d’estudiants de la Universitat de Barcelona i, per una altra, per l’equip de recerca del SERP també de la mateixa universitat, s’ha documentat que la cavitat fou ocupada durant el Paleolític Mig (90.000 - 33.000 aC) i, posteriorment, durant el Bronze Mig-Final (1.500 - 650 aC).

Les diferents intervencions i estudis arqueològics es van centrar en l’àrea de l’entrada de la cova. En aquesta zona es va registrar un primer estrat superior corresponent al Bronze Mig (1.500 – 1.200 aC), on es van documentar diversos materials barrejats, com diversos fragments ceràmics alguns dels quals amb decoració, un vas polípode (recipient ceràmic que presenta entre tres i vuit peus a la base), un fragment basal de molí, una destral polimentada i un conjunt de bronzes. A part en aquest nivell també es va registrar una sitja, un tipus d’estructura subterrània que la seva funció primària és destinada a emmagatzemar cereals i lleguminoses.

A sota d’aquest nivell del bronze es van diferenciar dos estrats més corresponents al Paleolític Mig, on es van documentar elements lítics de talla, una estructura de combustió (un fogar) i restes de fauna.

A l’interior de la cavitat també van aparèixer dos dipòsits de bronzes, que estaven ocults en diferents esquerdes. El primer conjunt fou descobert a mitjans del segle XX per Eudald Ripoll (Museu Arqueològic de Barcelona), en el marc d’una cerca de pintures rupestres. Aquest està constituït per una destral i onze braçalets de bronze. En referència al segon dipòsit, dit fou recuperat als anys seixanta per la secció d’espeleologia de l’AAEET. En total aquest segon conjunt està conformat per 41 peces de bronze: 29 braçalets, 9 anelles, una destral plana, un torques i una fulla d’afaitar.

Aquests dos dipòsits de bronzes s’han d’emmarcar entre el Bronze mig i el final, i molt possiblement correspondrien a dues reserves de peces metàl•liques que estarien amagades, amb la intenció de ser refoses en un determinat moment per reaprofitar el metall o per ser intercanviades (Gallart, 2006).

Visita guiada a la cova dels Muricecs

Des de fa diversos anys la cavitat està tancada amb una reixa, amb la finalitat de protegir als muricecs així com el propi jaciment arqueològic. En l’actualitat la cova dels Muricecs només és visitable mitjançant visites guiades, en aquells períodes en que no es molesta als ratpenats.

Per realitzar visites guiades contactar amb les següents dues empreses:

• Guaja Aventuras (Cellers): Contactar mitjançant la seva pàgina web (www.guajaaventuras.com), el seu correu electrònic: actividades@guajaaventuras.com o a través del número de mòbil 607 978 542

• Zenith Aventura (Àger): Contactar mitjançant la seva pàgina web (www.zenithaventura.com), el seu correu electrònic: info@zenithaventura.com o a través del número de mòbil 687 536 571

Informació d’interès

Es recomana portar roba i calçat tècnic així com aigua, i en època d’estiu especialment protegir-se del sol. Cal respectar tant la naturalesa, evitant tirar deixalles, així com la pròpia cavitat, no alterant de cap forma aquesta tant pel bé dels seus habitants, els muricecs, així com pel conjunt geològic i arqueològic que configura.

Documents relacionats

Per més informació consultar la web: www.llimiana.com/covamuricecs.php

Article científic, disponible a la xarxa, referent a la descoberta del segon dipòsit de peces de bronze de la cova: GALLART, J. (2006): Notícia sobre un nou dipòsit de la cova dels Muricecs de Cellers (Llimiana, Pallars Jussà). Cota zero: revista d'arqueologia i ciència, (21), 10-13.

Galeria d'imatges