Esteu aquí

Projecte de restauració ecològica i millora de l'hàbitat del gall fer a la Reserva de Boumort

Notícies

Projecte de restauració ecològica i millora de l'hàbitat del gall fer a la Reserva de Boumort

Entre altres actuacions, s’han creat tancats per afavorir l’hàbitat d’aus protegides, de cèrvids i d’altres herbívors, a més de la regeneració de pastures i plantació d’espècies autòctones •Endesa, dins del Pla de Conservació de la Biodiversitat, i en col•laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, han presentat els resultats dels treballs que s’han dut a terme durant tot un any en aquest espai natural del Prepirineu Tècnics del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i d’Endesa han visitat la Reserva Nacional de Caça (RNC) de Boumort, al Pallars Jussà, per observar de primera mà els resultats d’un ambiciós projecte integral de restauració ecològica de zones degradades per aconseguir retornar-les al seu nivell de complexitat i qualitat ambiental.

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat, han aprofitat per donar a conèixer les actuacions, que tenen com a objectiu una millora tant a nivell edàfic, com botànic i zoològic, és a dir, un benefici a la biodiversitat en el sentit més ampli. L’objectiu és aconseguir, mitjançant diverses actuacions, restaurar un hàbitat i, en conseqüència, millorar la cadena tròfica de totes les espècies que conviuen a la reserva. La complexitat del projecte ha suposat haver de desenvolupar les actuacions en quatre fases:

- Disseny i elaboració de protocols de seguiment dels treballs.
- Creació de tres petites parcel•les d’exclusió d’herbívors en boscos subalpins, en les quals s’ha assajat la plantació experimental d’una espècie vegetal (la boixerola), per a potenciar la recuperació de l’hàbitat del gall fer (Tetrao urogallus). La boixerola és una espècie clau del seu hàbitat, que ha esdevingut molt escassa pel consum per herbívors. Aquests petits tancats s’han fet en zones on actualment no hi ha presència de gall fer, i la finalitat és provar metodologies de propagació de la boixerola que es puguin implementar a una escala més gran en el futur. Aquestes proves, combinades amb una disminució progressiva de la densitat d’ungulats (en curs), poden contribuir a millorar l’hàbitat del gall fer a mig termini.
- Restauració ecològica de zones deteriorades per reforestacions anteriors amb plantes exòtiques (xiprer d’Arizona), que van malmetre la qualitat de l’entorn. Es tracta de zones mitjanes en solana, d’ambient mediterrani (domini de l’alzinar), on es van extreure els xiprers fa 4-7 anys però no s’hi ha regenerat la pastura. Per resoldre-ho, s’han efectuat llaurats i sembres del terreny amb llavors d’espècies autòctones.
- Assaig de tancament parcial per a herbívors a quatre zones on la seva presència pot dificultar l’establiment de la pastura. Dos parcel•les s’han tancat amb pastor elèctric i dos més amb repel•lents olfactius, per avaluar el seu funcionament a l’hora d’afavorir la recuperació de la pastura.

El desenvolupament tècnic del projecte, que va començar l’any 2018, l’han dut a terme tècnics especialitzats de l’empresa Minuartia, conjuntament amb l’òrgan de gestió de la reserva. Durant els propers deu anys es farà un seguiment de totes aquestes actuacions, fet que permetrà identificar els tractaments més efectius per la restauració integral de l’hàbitat.