Esteu aquí

Disponible la Memòria 2018 de la RNC de Boumort

Notícies

Disponible la Memòria 2018 de la RNC de Boumort

Ja podeu consultar la Memòria 2018 de la Reserva Nacional de Caça de Boumort, en la qual es descriuen les actuacions de gestió efectuades en aquest espai que gestiona el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. La memòria té una extensió de 60 pàgines i s’estructura en nou seccions (Informació general sobre la Reserva, Balanç econòmic, Ordenació d’usos i activitats, Manteniment, Programa de seguiment, Pla d’aprofitament cinegètic, Restauració ecològica, Ecoturisme, i Divulgació i sensibilització). L’objectiu d’aquest document és donar a conèixer a la societat en general i, sobretot, als actors que tenen més vinculació amb la Reserva, el conjunt d’actuacions efectuades al llarg de l’any 2018.

El document es pot descarregar a la secció de “Documents relacionats”.