Esteu aquí

Avís legal

Aquesta pàgina web ha estat creada per Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb caràcter informatiu. El fet d'accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació del següents termes i condicions:

Avís Legal (LSSI)

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol de "Servicios de la Sociedad de la información y Comercio Electrónico" posen en coneixement la següent informació: El Consell Comarcal del Pallars Jussà és la titular del portal web www.pallarsjussa.net actua exclusivament com explotadora, dinamitzadora i gestoria del contingut de la present web. El Consell Comarcal del Pallars Jussà està domiciliat al Carrer Soldevila, 18, 25620 Tremp, Alt Pirineu i Aran, amb CIF P7500014A. 

Concepte d'usuari

La utilització del lloc web que atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, en el mateix moment en què l'usuari accedeix al lloc web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

Tractament de dades de l'usuari 

Sense perjudici del previst en l'indicat en cadascun dels formularis de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Consell Comarcal del Pallars Jussà el tractament de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis. 

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat general la gestió, prestació i millora dels serveis i la tramitació dels procediments administratius relacionats amb l'administració pública així com qualsevol altre servei sol·licitat en cada moment per l'usuari i el seguiment i la resposta a les consultes plantejades per aquests.

Informació sobre els vincles "link"

L'usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web. L'accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. El fet d'accedir no implica l'establiment de cap classe de relació comercial entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l'usuari.


El Consell Comarcal del Pallars Jussà no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers en la que es puguin accedir mitjançant vincles "Link" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús del vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i el Consell Comarcal del Pallars Jussà no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web; www.pallarsjussa.net.


La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixen en la pàgina web. En cas que el Consell Comarcal del Pallars Jussà tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual es permet des d'aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delictes o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la brevetat possible

Informació relativa a la propietat intel·lectual


1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits pel dret a la propietat intel·lectual, titularitat del Consell Comarcal del Pallars Jussà.


2. Està prohibit la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, i en general qualsevol altra forma d'explotació, total o parcial dels elements referits a l'apartat anterior. En aquests casos de l'explotació només es podrà realitzar en virtut d'una autorització expressada del Consell Comarcal del Pallars Jussà, i en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual del Consell Comarcal del Pallars Jussà.


3. Utilització de material documental elaborat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, només està autoritzat per ús particular, amb prèvia petició al Consell. En cap cas, es podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció de sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.


4. Excepte autorització expressa del Consell Comarcal del Pallars Jussà, no es permet l'enllaç a pàgines finals i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal "home page" o pàgina de portada de www.pallarsjussa.net.


5. Els signes distintius (marques, noms comercials) del Consell Comarcal del Pallars Jussà estan protegits per dret a propietat intel·lectual quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'ells, excepte autorització expressa i per escrit del Consell Comarcal del Pallars Jussà.

Renuncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos i disponibles a través de la pàgina web poden incloure incorreccions o erros tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. El Consell Comarcal del Pallars Jussà, pot introduir en qualsevol moment, millores o canvis en el servei o contingut. El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha obtingut informació i els materials inclosos en la font considerada com a fiables, però, si bé han pres les mesures corresponents per assegurar la informació continguda és correcta, no garanteix plenament que sigui exacta i actualitzada. També s'adverteix dels continguts d'aquesta web dues finalitats; la finalitat informativa quant a qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de facilitar la contractació de serveis amb altres empreses amb què es col·labora, segons preveu el present avís legal i altres textos legals del present lloc web. 

Intercanvi o difusió de la informació

El Consell Comarcal del Pallars Jussà declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment, no ens fem responsables de l'ús que els menors puguin fer d'ella en cas que els continguts a què es pugui accedir puguin ferir la seva sensibilitat. 

Actualització i modificació de la pàgina web


La informació que apareix al Portal és la vigent en la data de la seva última actualització. El Consell Comarcal del Pallars Jussà es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o prestació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

El Consell Comarcal del Pallars Jussà realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poden aparèixer al Portal. No obstant això, el Consell Comarcal no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es troba plenament actualitat.

Indicacions d'aspectes tècnics

Al Consell Comarcal del Pallars Jussà no ens fem responsables que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'internet, o que puguin ser causats per tercera persona mitjançant intromissions il·legítimes fora del nostre control.


Des del Consell Comarcal del Pallars Jussà no garantim l'absència de virus i d'altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en el fitxer d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines de tercers, i, per tant, no ens responsabilitzem dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.
Així doncs, també queden exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que puguin patir l'usuari a conseqüències d'errades, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

Cookies

L'accés al portal implica de manera obligatòria la utilització de cookies (les cookies són petits fitxers que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permet recordar l'idioma i el portal triats, així com altres característiques o preferències de navegació de l'usuari. Aquestes cookies no són invasores, ni nocives, l'única funció que tenen es personalitzar-vos la navegació en la forma expressada abans i fer anàlisi de l'ús web per a estadística i millora del servei.

Cap cookie emmagatzema informació de caràcter personal, únicament s'emmagatzema informació tècnica necessària per al correcte funcionament del portal. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de galetes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

Legislació i jurisdicció aplicable 

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que deriven de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. 

Els usuaris de la nostra pàgina web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.