Vous êtes ici

Les xerrades de l'Epicentre

Activités

Les xerrades de l'Epicentre

Vendredi, 1 Mars, 2019 - 18:30

Aquest cop, el tema de la xerrada tractarà sobre:

LA GESTIÓ DELS ESPAIS PROTEGITS Una eina de valorització del territori. Hi estem d'acord?

Participaran com a ponents:
Mercè Àniz, Marc Garriga, Alfred Vilaspasa, i Jordi Castilló.

Un quart d'hora abans es podrà veure gratuïtament l'audiovisual 3D. Finestra al Pallars.