You are here

Bona participació al Taller sobre accions i certificacions de sostenibilitat

News

Bona participació al Taller sobre accions i certificacions de sostenibilitat

El taller sobre l’aplicació i posta en marxa d’accions i certificacions de sostenibilitat en destinacions i empreses realitzat el 27/01, va concloure les accions desenvolupades els darrers mesos pel CCPJ amb l’objectiu de definir un model de turisme sostenible i responsable al Pallars Jussà.

El taller virtual va comptar amb la participació de 20 empreses i entitats del sector turístic del Pallars i va servir per debatre les possibilitats i beneficis que poden aportar les certificacions en sostenibilitat a les empreses i al territori.

Complementàriament al taller, el CCPJ ofereix aquests dies assessorament a les empreses turístiques de la comarca que vulguin progressar en la implementació d’una acreditació de sostenibilitat.

L’acció es va dur a terme amb el finançament del Projecte Treball a les 7 comarques i s’emmarca en la línia de posicionar el Pallars Jussà com una destinació de qualitat i sostenible.