You are here

Bar de l'Estació

Gastronomy

Restaurants

Bar de l'Estació

Bar de l'Estació

Information

Bar de l'Estació

C/ Montllobar, 5

25620 Tremp

Tel.: 973 651 307

E-mail: info@barestacio.com

Web: www.barestacio.com

How to arrive