You are here

Esllavissada de Puigcercós

Activities

Esllavissada de Puigcercós

Saturday, 17 October, 2015 - 11:00

Iniciativa "Vine al Pallars, viu el Jussà."

Coneix la història del poble Puigcercós vell, els habitants del qual es varen veure obligats a abandonar-lo i a reconstruir-lo turó avall a conseqüència d’un desastre natural que ha quedat marcat tant en el paisatge com en la consciència dels vilatans.

Per a més informació:

www.viujussa.cat - 973 65 34 70