Esteu aquí

Disponible la Memòria 2017 de la RNC de Boumort

Notícies

Disponible la Memòria 2017 de la RNC de Boumort

Ja podeu consultar la Memòria 2017 de la Reserva Nacional de Caça de Boumort, en la qual es descriuen les actuacions de gestió efectuades en aquest espai que gestiona el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. La memòria té una extensió de 48 pàgines i s’estructura en nou seccions (Informació general sobre la Reserva, Balanç econòmic, Ordenació d’usos i activitats, Manteniment, Programa de seguiment, Pla d’aprofitament cinegètic, Restauració ecològica, Ecoturisme, i Divulgació i sensibilització).

L’objectiu d’aquest document és informar a la societat en general, i sobretot als actors que tenen més vinculació amb la Reserva, el conjunt d’actuacions efectuades al llarg de l’any 2017. El document es pot descarregar a la secció de “Documents relacionats”.