Esteu aquí

Disponible la Memòria 2016 de la RNC de Boumort

Notícies

Disponible la Memòria 2016 de la RNC de Boumort

Ja podeu consultar la Memòria 2016 de la Reserva Nacional de Caça de Boumort, en la qual es descriuen les actuacions de gestió efectuades en aquest espai que gestiona el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. La memòria, que es va presentar a la darrera Junta Consultiva de la Reserva, té una extensió de 46 pàgines i s’estructura en nou seccions (Informació general sobre la Reserva, Balanç econòmic, Ordenació d’usos i activitats, Manteniment, Programa de seguiment, Pla d’aprofitament cinegètic, Restauració ecològica, Ecoturisme, i Divulgació i sensibilització). L’objectiu d’aquest document és informar a la societat en general, i sobretot als actors que tenen més vinculació amb la Reserva, el conjunt d’actuacions efectuades al llarg de l’any 2016. El document es pot descarregar a la secció de “Documents relacionats”.

Documents relacionats